top of page

冬日戀人廚房 手工七彩雪花酥製作班

2023-11-19

3:30pm-6:30pm

尖沙咀

活動詳情
 

一齊來製作勁靚又好食嘅七彩手工雪花酥吧!透過分組製作雪花酥,希望大家都搵到另一半同你甜甜蜜蜜啦!Speed Dating 分成三個部份:

1) 熱身小遊戲讓你放鬆心情;
2) 分組製作和享用雪花酥,讓大家認識所有新朋友;
3) 在Matching Form揀選想認識的對象,Macherie Club會於活動結束後向你送上配對結果。

$368.00/位

參加費用 : 

活動搞手 

Winsome

Winsome 畢業於理工大學酒店及旅遊系。


超過10年配對顧問經驗。曾撮合過百對情侶
“我自己個老公都係喺dating公司搵到㗎! " 經歷多次感情變動,最終在婚介公司找到現在的老公,仲上年生埋bb,建立了非常幸福的家庭。

而且Winsome對客人性格、背景記性真係好好,會知道哪一種女仔會跟某一類型男仔相襯,跟手撮合佢地。曾令很多男女一拍即合,使其成為情侶的滿足感真係好大♡

*建議參加者年齡,實際情況會因應報名者狀態而改變

Winsome
bottom of page