top of page

夏之戀人 日本和諧粉彩體驗工作坊

2023-08-26

7:00pm-10:00pm

尖沙咀

活動詳情
 

你想以手指代筆,塗抹出一幅夢幻療癒的畫嗎?透過和諧粉彩畫,讓人感受到和諧、寧靜的感覺,亦帶給別人希望和祝福。在活動更可以認識異性朋友!
Speed Dating分四部份︰
1) 分組繪畫 (每人可帶走一幅)
2) 互相交流, Macherie Club為你準備飲料和糕點,讓大家了解初相識的新朋友
3) 一齊打卡和分享感受
4) 在電子Matching Form揀選想認識的對象,Macherie Club會於活動結束後向你送上配對結果。

$368.00/位

參加費用 : 

活動搞手 

Winsome

Winsome 畢業於理工大學酒店及旅遊系。


超過10年配對顧問經驗。曾撮合過百對情侶
“我自己個老公都係喺dating公司搵到㗎! " 經歷多次感情變動,最終在婚介公司找到現在的老公,仲上年生埋bb,建立了非常幸福的家庭。

而且Winsome對客人性格、背景記性真係好好,會知道哪一種女仔會跟某一類型男仔相襯,跟手撮合佢地。曾令很多男女一拍即合,使其成為情侶的滿足感真係好大♡

*建議參加者年齡,實際情況會因應報名者狀態而改變

Winsome
bottom of page