top of page

夏之戀人 DIY蚊怕水、泡泡潔手液、肥皂工作坊

2023-07-22

7:00pm-10:00pm

尖沙咀

活動詳情
 

夏日炎炎,最好就係去沙灘玩,但都有蚊患細菌!有無想過蚊怕水也可以自製?潔手液同肥皂也可以DIY呢?
透過活動更可以認識異性朋友!Speed Dating分四部份︰
1) 分組製作蚊怕水、潔手液和肥皂 (每人可帶走各一份)
2) 輪流matching, Macherie Club為你準備飲料
3) 讓大家互相了解初相識的新朋友
4) 一齊打卡和分

$388.00/位

參加費用 : 

活動搞手 

Winsome

Winsome 畢業於理工大學酒店及旅遊系。


超過10年配對顧問經驗。曾撮合過百對情侶
“我自己個老公都係喺dating公司搵到㗎! " 經歷多次感情變動,最終在婚介公司找到現在的老公,仲上年生埋bb,建立了非常幸福的家庭。

而且Winsome對客人性格、背景記性真係好好,會知道哪一種女仔會跟某一類型男仔相襯,跟手撮合佢地。曾令很多男女一拍即合,使其成為情侶的滿足感真係好大♡

*建議參加者年齡,實際情況會因應報名者狀態而改變

Winsome
bottom of page