Macherie Club 單對單約會網上Zoom咨詢

11月29日 (星期二)

7:00pm-8:00pm

Online - Zoom

活動詳情
 

我們提供30分鐘網上咨詢,首先會聆聽及了解客人需要,並提供專業建議有關如何找到合適的伴侶,使自己更吸引。如果客人希望我們為您安排單對單配對,可在此登記或致電/Whatsapp 94189088查詢。

$98.00/位

參加費用 : 

活動搞手 

Winsome

Winsome 畢業於理工大學酒店及旅遊系。


超過10年配對顧問經驗。曾撮合過百對情侶
“我自己個老公都係喺dating公司搵到㗎! " 經歷多次感情變動,最終在婚介公司找到現在的老公,仲上年生埋bb,建立了非常幸福的家庭。

而且Winsome對客人性格、背景記性真係好好,會知道哪一種女仔會跟某一類型男仔相襯,跟手撮合佢地。曾令很多男女一拍即合,使其成為情侶的滿足感真係好大♡

*建議參加者年齡,實際情況會因應報名者狀態而改變

Winsome