top of page
  • 作家相片macherie

【Speed Dating: 女會員福音😍】


燈燈燈櫈……請以熱烈👏掌聲歡迎Macherie club男會員:建築師W先生👨‍💼


進入適婚年齡的W先生,成日同我地speed dating顧問講,佢好想盡快搵到另一半,隨時成家立室生返個小寶寶👶🏻


W先生為人率直大方,雖然佢工作好專業,來speed dating活動會玩得非常投入,亦會唱歌🎤助興,佢真係好貼地又平易近人🥰


另外,W先生係有樓有車只欠一個女朋友,如果可以找到對象一拍即合,佢係完全ready進入人生另一階段🥳🤵🏻👰🏻


有興趣認識佢的絲打們找我地啦☎️


https://msng.link/wa/85298391414


21 次查看0 則留言

Comments


bottom of page