top of page

Macherie Club【單對單約會】香港至貼心Speed Dating 配對公司

立即登記 :https://msng.link/wa/85298391414奧運剛剛閉幕,係咪仲好掛住啲運動員呢! 來自哥倫比亞嘅愛神邱比特射擊選手Valentina Acosta Giraldo ~ . 你也想化身成為丘比特嗎? 可以介紹你身邊嘅親朋戚友參加我地Macherie Club Speed Dating活動或單對單約會, 詳情可聯絡我哋, 直接搵我哋傾啦! 我哋唔會虧待你嘅☺️


Come and join us!🥳

立即登記:

https://msng.link/wa/85298391414

WhatsApp查詢:https://msng.link/wa/85294189088

Website: http://www.macherie.club

Follow IG: http://bit.ly/Macherie_Club_Instagram

Whatsapp: https://msng.link/wa/85294189088


74 次查看0 則留言

Comments


bottom of page