top of page

Macherie Club【單對單約會】香港至貼心Speed Dating 配對公司

立即登記 :https://msng.link/wa/85298391414奧運剛剛閉幕,係咪仲好掛住啲運動員呢! 來自哥倫比亞嘅愛神邱比特射擊選手Valentina Acosta Giraldo ~ . 你也想化身成為丘比特嗎? 可以介紹你身邊嘅親朋戚友參加我地Macherie Club Speed Dating活動或單對單約會, 詳情可聯絡我哋, 直接搵我哋傾啦! 我哋唔會虧待你嘅☺️


Come and join us!🥳

立即登記:

https://msng.link/wa/85298391414

WhatsApp查詢:https://msng.link/wa/85294189088

Website: http://www.macherie.club

Follow IG: http://bit.ly/Macherie_Club_Instagram

Whatsapp: https://msng.link/wa/85294189088


#愛情 #男女關係 #對的人 #分手 #愛情語錄 #愛情故事 #交往 #追女仔 #單身

#單對單服務 #對的人 #singlehk #hkspeeddating

#極速約會 #speeddating #dating #matching #單對單約會 #單對單 #戀愛輔導 #愛情 #約會 #SPEEDDATING #DATING #matching #單身 #一對一約會 #交友 #愛情分享#professionalgathering #幸福美滿 #單對單約會 #tableforsix #一對一約會 #speeddatinghk #lookingforDating #專業人士 #約會配對 #結識異性 #speeddating #partytime #成功個案 #dating #交友 #交友app #配對 #約會技巧

70 次查看0 則留言
bottom of page